Image

ANBI

De ANBI voor Stichting Huntington Zaanstreek is goedgekeurd door de belastingdienst per 25 maart 2019.
ANBI is het keurmerk voor Algemeen Nut Beogende Instelling


Een ANBI organisatie publiceert een aantal belangrijke zaken op hun website. De Stichting Huntington Zaanstreek heeft deze gegevens op deze pagina overzichtelijk op een rijtje gezet.


RSIN

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer van Stichting Huntington Zaanstreek is 859873298


Contactgegevens

Stichting Huntington Zaanstreek
Spanbroekstraat 10
1507 KT Zaandam


Het bestuur

Voorzitter: Edwin Stolp,
Penningmeester: Sitze Lammerts van Bueren,
Secretaris: Aldrik de Boer,


Tenaamstelling

Met de naam Stichting Huntington Zaanstreek staan wij ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74378856


Doelstelling

De Stichting Huntington Zaanstreek wil het geld binnenhalen dat nodig is om te komen tot een doorbraak in het onderzoek naar een medicijn tegen de ziekte van Huntington. Hierbij wordt het landelijk opererende Campagneteam Huntington gesteund. Dit team heeft zich ten doel gesteld fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te financieren, dat leidt tot een genezende therapie voor de ziekte van Huntington. Berekend is dat hiervoor vier miljoen euro nodig is. Resultaten van recente wetenschappelijke onderzoeken naar medicijnen zijn hoopvol. Het ligt in de lijn der verwachting dat er binnen tien jaar een medicijn beschikbaar is. De Stichting Huntington Zaanstreek gelooft in een combinatie van het landelijke team en een lokaal en persoonlijk team.

Een tweede doelstelling van de Stichting Huntington Zaanstreek is steun aan patiënten voor wie een eventueel medicijn te laat komt. Beide doelstellingen willen wij verwezenlijken door het voeren van acties om geld te genereren en de awareness van Huntington te vergroten. Iedereen móet zich bewust worden van de impact van deze mensonterende ziekte. Hoe wij onze doelstellingen willen bereiken, staat in ons beleidsplan.


Beloningsbeleid

Onze bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden in Nederland geen enkele vergoeding. Natuurlijk heeft Stichting Huntington Zaanstreek zoals elke stichting overheadkosten. We garanderen dat alle inkomsten voor 99% ingezet worden.


Verslag van de activiteiten

Op onze website wordt verslag gedaan van onze activiteiten.


Financiële verantwoording

Over onze inkomsten en uitgaven zijn wij volledig transparant richting onze sponsors en donateurs. Zodra de eerste jaarcijfers bekend zijn, zullen ze op onze website te vinden zijn.


2023

In het jaar 2023 heeft Stichting Huntington Zaanstreek geen evenement georganiseerd.
Daardoor is er geen sprake geweest van fondsenwerving. Er is sprake geweest van een zgn tussenjaar.

W: www.huntingtonzaanstreek.nl
E:
KvK: 74378856
IBAN: NL26ABNA0842484183
Privacyverklaring
© 2019 - 2024 Stichting Huntington Zaanstreek - Ontwerp door PeterSwebsites