Image

Met het organiseren van de actie ‘24-UUR TRAPPEN TEGEN HUNTINGTON’ sluiten we aan bij de talloze lokale initiatieven voor het landelijke CAMPAGNETEAM HUNTINGTON (CTH). Met onze actie werven wij fondsen en bieden wij wetenschappers/ specialisten een podium, zodat zij belangrijke informatie over de ziekte wereldkundig kunnen maken.

Veel mensen hebben nog nooit van HUNTINGTON gehoord. Het is een vreselijke en mensonterende erfelijke hersenziekte. Een combinatie die lijkt op Alzheimer, Parkinson en ALS. Het onderzoek is al ver gevorderd. Door nog meer onderzoek te blijven doen, denken wetenschappers dat genezing binnen tien jaar mogelijk is.

Rond Huntington hangt een schaamtecultuur, terwijl de ziekte juist gebaat is bij meer openheid. Door openheid kunnen we leren van elkaars ervaringen en van de inzichten van deskundigen. STICHTING HUNTINGTON ZAANSTREEK (SHZ) wil bijdragen om deze ziekte de wereld uit te helpen.

Image

Edwin Stolp en Huntingtononderzoeker Eric Reijts (rechts)