Image
  • HUNTINGTON is een erfelijke ziekte die de hersenen steeds verder aantast. (Denk aan een combinatie van ALS, Parkinson en Alzheimer.)

  • De ziekte kan resulteren in: verminderde controle over het lichaam, vergeetachtigheid en zelfs (extreme) persoonlijkheidsverandering. 

  • Er is veel onwetendheid en schaamte over de ziekte, omdat het sociaal onwenselijke gedrag dat uit de ziekte kan voortkomen vaak – onterecht – gezien wordt als iets dat bij de persoon hoort, of iets dat een familietrek is.

  • Openheid en verspreiding van kennis over HUNTINGTON is belangrijk, zodat meer (potentiële) dragers van de ziekte zich laten testen, om zo het onnodig doorgeven van de ziekte van generatie op generatie te vermijden.

  • Er wordt hard gewerkt aan medicijnen, die steeds beter worden. Voor onderzoek en ontwikkeling is veel geld nodig.