In het weekend van 22 en 23 juni heeft de actie “24 uur Trappen tegen Huntington” plaatsgevonden. Enorm gesteund door de vele vrijwilligers en sponsoren heeft Stichting Huntington Zaanstreek het geweldige bedrag van € 25.940,00 opgehaald. Dit bedrag zal nog aangevuld worden door diverse acties die na dit weekend zullen plaats vinden.

Naast het financiële aspect was ons doel ook om meer bekendheid te genereren voor de ziekte. En dat is gelukt! Er is ontzettend veel media-aandacht geweest en wij hebben ontelbaar vaak moeten uitleggen wat de ziekte inhoudt.

Tijdens de aanloop naar deze actie en ook tijdens het weekend zelf hebben wij regelmatig met mensen gesproken die zelf de ziekte van Huntington hebben of waar deze ziekte al generaties in de familie voorkomt. Veelal schrijnende maar ook mooie verhalen. Zij gaven aan dat zij het heel fijn vinden dat er “iets gebeurt” waar zij aan kunnen bijdragen en het daarnaast enorm waarderen dat Edwin en Anita zo open zijn over hun situatie.

Met andere woorden: de actie was een groot succes. Wij willen iedereen dan ook bedanken die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen om de actie “24 uur Trappen tegen Huntington” tot dit succes te maken!

En we hebben nog meer goed nieuws… we gaan door! Ook in 2020 zullen wij weer een actie op touw gaan zetten!